yabovip2020

yabovip_1土豆改刀小块丝。2土豆丝切好之后用清水浸整洁淀粉,水里泡一会儿。3蒜磨碎末,葱段小块葱花,红辣椒小块丝。

4起锅上油,沸水后放进土豆水焯水3分钟左右捞出。5杨世煮的土豆丝放进凉开水中冲洗。

6土豆丝中重新加入香油、盐、白醋翻拌均匀分布。7再行重新加入切好的蒜末和红辣椒丝再度翻拌均匀分布,油炸土豆丝上撒上葱花才可。

_yabovip。

本文来源:yabovip2020-www.im-jus-sayin.com

标签:yabovip体育 yabovip2020 yabovip